2016 Yılı SMMM Ücret Tarifesi Açıklandı

3568 Sayili SMMM ve YMM Kanunun ilgili maddesi geregince belirlenerek uygulanmak üzere Resmi Gazetede 31.12.2015 tarihinde yayimlanan SMMM Ücret Tarifesi 2016 rakamlari açiklandi.2016 Yili SMMM Asgari Ücret Tarifesi tutarlari asagida yer almakta olup, her yil için ayri ayri belirlenen bu tutarlar yayim tarihini takip eden yilin basindan itibaren uygulamaya girmektedir.

 

 

31 Aralik 2015 PERSEMBE
Resmî Gazete
Sayi : 29579

TEBLIG

Maliye Bakanligi (Gelir Idaresi Baskanligi)'ndan:

 

2016 YILI SERBEST MUHASEBECILIK, SERBEST MUHASEBECI
MALI MÜSAVIRLIK VE YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK
ASGARI ÜCRET TARIFESI

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayili Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve Yeminli Mali Müsavirlik Kanununun 46 nci maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müsavir ve Yeminli Mali Müsavir Ücretlerinin Esaslari Hakkinda Yönetmelik hükümleri uyarinca hazirlanan ve 2016 yilinda meslek mensuplarinca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadir.Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüge girer.

 

2016 YILI SERBEST MUHASEBECILIK ASGARI ÜCRETLERINE ULASMAK IÇIN TIKLAYIN