2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERİLME SÜRESİ 29 NİSAN 2014 TARİHİ GÜN SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.      25-04-14 10:53
 

 

24.4.2014 tarih ve 32 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.