1774 Kimlik Bildirme Kanunu Kapsamında Yapılan Bildirimlere İlişkin Esas Alınacak Sürelerde Yapılan Değişiklikler

1774 Kimlik Bildirme Kanunu Kapsamında Yapılan Bildirimlere İlişkin Esas Alınacak Sürelerde Yapılan Değişiklikler