1-2 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan SMMM Sınavı Giriş Belgeleri yayınlanmıştır.

1-2 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan SMMM Sınavı Giriş Belgeleri http://belge.tesmer.org.tr adresinde yayınlanmıştır.

1-2 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan SMMM Sınavı Giriş

 

Belgeleri http://belge.tesmer.org.tr adresinde yayınlanmıştır.

 

Sınav binalarına; Sınav Giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Geçici Kimlik belgesi, Süresi geçerli pasaport), siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve izin verilen oturumlar için hesap makinesi ile girilecektir.

 

Bunlar dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan ya da malzeme sınav salona alınmayacaktır. 

 

Sürücü belgesi, kurum kimliği  v.b belgeler, geçerli kimlik olarak kabul edilmeyecektir. 

 

Katılımcıların, eşyalarını emanete teslim etmek için sınav başlamadan en az 1 saat önce sınav yerinde bulunmaları önerilir.