02.02.2016 - Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Önemli Duyuru

Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaması bakımından, 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar ile 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde ifade edilen "eksik veya yanıltıcı bildirim" kapsamına ilişkin açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız