01 Ekim 2016’dan itibaren uygulanacak. Kimler Faydalanacak?

Sayın Meslek Mensubumuz;                          

                                                         Bağ-kur‘luya 5 puan Prim İndirim İmkanı  Geldi!

01 Ekim 2016’dan itibaren uygulanacak.

 

07.09.2016 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı kanun 62 madde ile vergi mükellefi, esnaf, tüccarlar ve şirket ortakları gibi bağımsız çalışanlar (isteğe bağlı sigortalılar hariç) 4/b (Bağ-kur) sigortalılarına, primlerini düzenli ödeyen ve prim borcu olmayan Bağ-kur sigortalılarına 01 Ekim 2016’dan itibaren 5 puan prim indirimi sağlandı.

 

Kimler Faydalanacak?

 

Sigortalıların bu prim indirimden yararlana bilmeleri için primlerin hazinece karşılanmayan kısmının yasal süre içinde ödenmesi, kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır.

 

Ancak kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece yararlandırılır. Borçlanma ve ihtiyaç kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

 

Asgari 82,35 TL, azami 535,28 TL indirim sağlanacak.

 

Asgari ücret üzerinden aylık (1.647x %34,5)568,22 TL prim ödeyen 4/b sigortalısı için 5 puanlık indirimden faydalandığı takdirde (1.6474x %29,5)488,87 TL prim ödemesi gerekecektir. Bu durumda 82,35 TL Bağ-kur priminde indirim sağlanmış olacak.

 

Bağ-kur primini tavandan aylık (10.705,50x34,5)3.693,40 TL prim ödeyen 4/b sigortalısı için 5 puanlık indirimden faydalanıldığı takdirde (10.705,50x29,5)3.158,12 TL prim ödemesi gerçekleşecektir. Bu durumda primi tavandan ödeyenler için 535,28 TL  Bağ-kur prim indirimi sağlanmış olacaktır.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda  kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımızla,

 

 

Ertuğrul KOCACIK

Oda Başkanı