Vergi Kodları

 

VERGI KODU
    VERGİ ADI
1
YILLIK GELIR VERGISI
2
ZIRAI KAZANÇ GELIR VERGISI
3
GELIR VERGISI S. (MUHTASAR)
4
GELIR GÖTÜRÜ TICARI KAZANÇ
5
GELIR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
6
GELIR GÖTÜRÜ ÜCRET
7
DAGITILMAYAN KAR STOPAJI
10
KURUMLAR VERGISI
11
KURUMLAR VERGISI STOPAJI (KVKM24)
12
GELIR VERGISI (GMSI)
14
BASIT USULDE TICARI KAZANC
15
GERÇEK USULDE KATMA DEGER VERGISI
17
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEGER VERGISI
20
MEP ISTIRAKÇISI KURUMLAR VERGISI
21
BANKA MUAMELELERI VERGISI
22
SIGORTA MUAMELELERI VERGISI
27
GELIR VERGISI GEÇICI VERGI
32
GELIR GEÇICI VERGI
33
KURUM GEÇICI VERGI
40
DAMGA VERGISI (BEYANNAMELI DAMGA VERGISI MÜKELLEFI)
46
AKARYAKIT TÜKETIM VERGISI
48
GELIR V. M.TALIH OYUNLARI ASGARI VERGI
49
HER TÜRLÜ ISPIRTOLAR VE FÜZEL YAGINDAN ALINAN EK VERGI
50
KURUMLAR V. M.TALIH OYUNLARI ASGARI VERGI
51
DIGER ÜCRETLER
53
KURUMLAR VERGISI KURUM GEÇICI VERGI
56
OYUN KAGITLARINDAN ALINAN EK VERGI
57
RÖNTGEN FILMLERINDEN ALINAN EK VERGI
60
MÜLGA MADEN FONU
61
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESINTISI
62
MÜLGA KOOPERATIFÇILIK TANITMA VE EGITIM FONU
67
G.V.K. GEÇICI 67/11 MADDESINE GÖRE YAPILAN IHTIYARI BEYAN
71
PETROL VE DOGALGAZ ÜRÜNLERINE ILISKIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI
73
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ IÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERINE ILISKIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI
74
DAYANIKLI TÜKETIM VE DIGER MALLARA ILISKIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI
75
ALKOLLÜ IÇEÇEKLERE ILISKIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI
76
TÜTÜN MAMÜLLERINE ILISKIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI
77
KOLALI GAZOZLARA ILISKIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI
91
TÜTÜN MAMÜLLERINE ILISKIN EK VERGI
92
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ IÇKILERE ILISKIN EK VERGI
93
SAIR SARAP VE BIRALARA ILISKIN EK VERGI
94
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ IÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGI
1013
EGITIM,GENÇLIK,SPOR VE SAGLIK HIZMETLERI VERGISI
1018
MAHSUPLARDAN KESILEN DAMGA VERGISI
1020
FON PAYI
1026
5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇIFTÇILERE VERILEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN   HAZINE ALACAGINA DÖNÜSENLER AIT FAIZ
1027
2004/5682 SAYILI BKK ILE HAZINE ALACGINA DÖNÜSEN TOHUMLUK KREDILERINE DÖNÜSENLER AIT FAIZ
1028
5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FIYAT ISTIKRAR FONUNA AIT FAIZ 
1030
PISMANLIK ZAMMI
1042
E.KATKI PAYI
1043
ÖZEL ISLEM VERGISI
1046
TEVKIFATTAN ALINAN DAMGA VERGISI
1047
DAMGA VERGISI
1048
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGISI
1050
VERGI BARISI TEFE TUTARI
1051
VERGI BARISI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1052
5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZINE ALACAGINA DÖNÜSEN TOHUMLUK KREDILERINE AIT     GEÇ ÖDEME ZAMMI
1055
DÜSÜK OLAN DEGERLEME TUTARI
1067
VERGI YARGI HARÇLARI
1084
GECIKME FAIZI
1085
PARA CEZASI FAIZI
1086
GECIKME ZAMMI
1087
ERKEN ÖDEME INDIRIMI
1088
PESIN ÖDEME INDIRIMI
1089
ALINAN DIGER FAIZLER
1095
SAVUNMA SANAYI DESTEKLEME FONU
1096
KONUT FONU
3024
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRIMI CEZAI FAIZI
3061
CEZAI FAIZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESINTILERI)
3073
USULSÜZLÜK CEZASI
3074
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076
KUSUR CEZASI
3077
AGIR KUSUR CEZASI
3078
KAÇAKÇILIK CEZASI
3080
VERGI ZIYAI CEZASI
3099
VUK 112/4 Maddesi Geregince Ödenen Faiz
4001
EK GELIR VERGISI
4003
EK ÜCRET GELIR VERGISI
4004
EK GÖTÜRÜ TICARI KAZANÇ VERGISI
4005
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGISI
4006
FAIZ VERGISI
4007
EK EMLAK VERGISI
4008
GELIR DAHILI TEVKIFAT
4010
EK KURUMLAR VERGISI
4011
KURUMLAR VERGISI ARGE HARCAMALARI
4012
KURUM DAHILI TEVKIFAT
4014
MÜNFERIT GELIR EKONOMIK DENGE V.
4016
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021
4705 Sayili Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel Islem Vergisi
4030
G.V.K. GEÇICI 67. MADDESINE GÖRE YAPILAN TEVKIFAT
4034
MOTORLU TASITLAR EK VERGISI
4035
4837 S.K EK MOTORLU TASITLAR VERGISI
4036
4962 S. TASIT VERGISI
4040
MÜLGA TRAFIK HIZMETLERINI GELISTIRME FONU REKLAM GELIRLERI
4041
GELIR VE KURUM EKONOMIK DENGE VERGISI
4042
5035 RTÜK EGITIME KATKI PAYI
4043
GÖTÜRÜ EKONOMIK DENGE VERGISI
4044
GELIR VE KURUM STOPAJ EKONOMIK DENGE VERGISI
4046
Akaryakit Fiyat Istikrar Payi
4047
TEK BASINA ALINABILEN DAMGA VERGISI
4048
SANS OYUNLARI VERGISI
4049
5035 SAYILI KANUNA GÖRE FINANSAL FAALIYET HARCI
4050
TEKEL SAFI HASILAT
4060
TECILLI ALACAKLARDAN TAHSILAT
4061
ITHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESINTISI
4063
NOTER HARÇLARI
4070
G.V.K. GEÇICI 70. MD KAPSAMINDA MUHTASAR V.
4072
MOTORLU TASIT ARAÇLARINA ILISKIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI (TESCILE TABI OLMAYANLAR) 
4073
ERTELENEN GELIR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇICI 5.MADDE)
4074
ERTELENEN GELIR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESI)
4077
MÜNFERIT KURUM E. D. V.
4078
NET AKTIF VERGISI
4079
KIYMETLI MADEN VE ZIYNET ESYASINDAN ALINAN VERGI
4080
ÖZEL ILETISIM VERGISI
4081
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL ILETISIM VERGISI
4101
VERGI BARISI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELIR VERGISI
4103
VERGI BARISI MATRAH ARTIRIMI GELIR VERGISI S. (MUHTASAR)
4107
VERGI BARISI MATRAH ARTIRIMI DAGITILMAYAN KAR STOPAJI
4110
VERGI BARISI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGISI
4112
VERGI BARISI MATRAH ARTIRIMI GELIR VERGISI (GMSI)
4114
VERGI BARISI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TICARI KAZANC
4115
VERGI BARISI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEGER VERGISI
4121
VERGI BARISI KESINLESEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122
VERGI BARISI KESINLESEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123
VERGI BARISI KESINLESEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124
VERGI BARISI KESINLESMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125
VERGI BARISI INCELEME VE TARHIYAT 5.MADDE
4126
VERGI BARISI PISMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127
VERGI BARISI PISMANLIK 6.MADDE 1/DIGER HÜKÜMLER
4128
VERGI BARISI ECRIMISIL 15.MADDE
4130
VERGI BARISI KIYMETLI MADEN VE ZIYNET ESYASI BEYANI
5015
E-BEYANNAME B FORMU
5030
G.V.K. GEÇICI 67. MADDESINE GÖRE YAPILAN TEVKIFAT EK2 EK3
9000
IDARI PARA CEZASI (4703 SK)
9001
EMANETEN YAPILAN TAHSILAT
9002
NÜFUS PARA CEZASI
9003
SEÇIM PARA CEZASI
9004
ASKERLIK PARA CEZASI
9005
ADLI MAHKEME PARA CEZASI
9006
1475 SAYILI IÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI
9007
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9008
TRAFIK ZABITASI TESPITINE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009
TURIZM PARA CEZASI
9010
TÜKETICIYI KORUMA KANUNUNA GÖRE KESILEN PARA CEZASI
9011
ÇEVRE KIRLILIGI PARA CEZASI
9012
ESNAF S.HARÇ
9013
GÜMRÜK VERGISI
9014
Yurt Disi Çikis Harci
9015
KATMA DEGER VERGISI TEVKIFATI
9016
BILIRKISI ÜCRETI
9017
TÜRK ULUSLARARASI GEMI SICIL KAYIT HARCI
9018
YILLIK TONAJ HARCI
9019
ELEKTRIK PIYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020
MÜKELLEFLERIN VERGI BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKIFATLAR
9021
4961 BANKA SIGORTA MUAMELELERI VERGISI
9022
KUR FARKI HESABI
9023
YÜKSEK ÖGRENIM KREDI BORCU HESABI
9024
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRIMI HESABI
9025
IHRACATTA VERGI IADESI HESABI
9026
GELISTIRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027
ÇALISMA IZIN HARCI
9028
DESTEKLEME VE FIYAT ISTIKRAR FONU HESABI
9029
DIPLOMA HARCI
9030
EK MOTORLU TASITLAR VERGISI
9031
VERASET VE INTIKAL VERGISI
9032
EK TASIT ALIM VERGISI
9033
TADPK IDARI PARA CEZASI
9034
MOTORLU TASITLAR VERGISI
9035
TASIT ALIM VERGISI
9036
YIYECEK BEDELLERI
9037
TEMINAT O. YAPILAN THS.
9038
IADELERDEN ALACAKLILAR
9039
HESAP KART VE DEFTERLERINE ISLENMEYEN TAHSILATLAR
9040
MERA FONU
9041
MERA FONU PARA CEZASI
9042
MÜLGA TRAFIK HIZMETLERINI GELISTIRME FONU TICARI PLAKA GELIRLERI
9043
MÜLGA YATIRIM TESVIK FONU
9044
4961 S.K. GEÇICI 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045
TAHSILATI HIZLANDIRMA TEBLIGINE GÖRE VERILEN TAHAKKUK
9046
ÖZEL HESAP GELIRLERI
9047
TEK BASINA ALINABILEN DAMGA VERGISI
9048
5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
9049
4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZINE ALACAKLARI
9050
KARAYOLLARI TASIMA KANUNU IDARI PARA CEZASI
9051
DIS SEYAHAT HARCAMALARI VERGISI
9052
TASINMAZ MALLAR SATIS GELIRLERI
9053
ECRIMISIL GELIRLERI
9054
DIGER TASINMAZ MALLAR IDARE GELIRLERI
9055
TASINIR MALLAR SATIS GELIRLERI
9056
DOGALGAZ PIYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057
DOGRUDAN GELIR DESTEGI ÖDEMELERI
9058
PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059
TICARET SICIL HARCI
9060
MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061
OYUN KAGIDI GELIRLERI
9062
TAPU HARÇLARI
9063
YENIDEN INSA OLUNACAK BINA VESAIR TESISLERI TESCIL HARCI
9064
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
9065
TRAFIK HARÇLARI
9066
YARGI HARÇLARI
9067
ITHAL VE IMAL RUHSAT VE TEMDIT ÜCRETI
9068
GEMI VE LIMAN HARÇLARI
9069
DIGER HARÇLAR
9070
DEGERLI KAGITLAR GELIRLERI
9071
TAVIZLERDEN GERI ALINANLAR
9072
IKRAZLARDAN GERI ALINANLAR
9073
YEM ANALIZ ÜCRETI
9074
SEKER FIYAT FARKI
9075
AKARYAKIT FIYAT FARKI
9076
BASKA MUHASEBE BIRIMI ADINA YAPILAN TAHSILAT
9077
MOTORLU TASIT ARAÇLARINA ILISKIN ÖZEL TÜKETIM VERGISI (TESCILE TABI OLANLAR)
9078
GÜBRE DENEY VE ANALIZ ÜCRETI
9079
4961 S.K. GEÇICI 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080
DIGER PARA CEZALARI
9081
ZIMMETLERE GEÇIRILEN PARA VE DEGERLERDEN BORÇLULAR
9082
FAZLA VE YERSIZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083
SOSYAL DAYANISMA VE YARDIMLASMAYI TESVIK FONU
9084
ISTIHSAL VERGISI
9085
TRAFIK CEZALARI
9086
HESAPLANAN GECIKME ZAMMI
9087
TAKIP GIDERLERI KARSILIGI ALINAN
9088
ÇIRAKLIK FONU
9089
2000/2 SAYILI BKK GEREGINCE YATIRIMLARI TESVIK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090
ÇESITLI GELIRLER
9091
PETROLDEN DEVLET HISSESI
9092
YÜKSEK ÖGRENIM HARÇ KREDISI
9093
RESMI ARABULUCULUK ÜCRETI
9094
EM.SAN. 17 MAD. GELIRLERIN THK EDILMEMESI CEZASI
9095
4961 S.K. GEÇICI 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSILAT
9096
4369/15 SUÇA ISTIRAK EDEN KISILER
9097
HAKSIZ ALINAN VERGI IADESI
9098
HAKSIZ ALINAN VERGI IADESI CEZASI
9099
KALDIRILAN VERGI ARTIKLARI
9101
SEKER KANUNU IDARI PARA CEZASI
9102
GEÇIS ÜÇRETI VE IDARI PARA CEZASI
9103
5188 SK. GÖRE GÜVENLIK RUHSATI HARCI
9104
TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE IDARI PARA CEZASI
9105
SPOR MÜSABAKALRINDA SIDDET VE DÜZENSIZLIGIN ÖNLENMESI KAN. UYARINCA IPC
9106
4857 S.K. 101. MAD. KAP. IDARI PARA CEZALARI
9107
ENERJI DESTEGI ÖDEMELERINDEN GERI ALINANLAR
9108
4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELIR KAYDEDILECEK PARA CEZALARI
9109
5326 S. KABAHATLER KANUNU IDARI PARA CEZASI
9110
93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVIZ. KAZ. HIZ. TESVIKINE ILISKIN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJI TESVIK GERI ÖDEMESI
9111
ORKÖY FONU GELIRLERI
9113
GELIR VERGISI TEVKIFATI
9114
YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜSENLERE YURDA DÖNÜS IÇIN ÖDÜNÇ VERILEN PARALAR
9115
SORUMLU SIFATIYLA VERILEN KDV.
9116
HAZINE ZARARININ GERI ALINMASI
9117
EVRENSEL HIZMETIN GELIRLERI KATKI PAYI
9118
TELEKOMINIKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU IDARI PARA CEZALARI
9119
SIVIL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ SAHIS MALI MESULIYET DEVLET GARANTISI BEDELI
9120
TELSIZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU IDARI PARA CEZASI %20 SI
9121
5015 SAYILI PETROL PIYASASI KANUNU IPC
9122
5307 SAYILI SIVILASTIRILMIS PETROL GAZLARI PIYASASI KANUNU IPC
9123
ENERJI PIYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALIZ ÜCRETININ GERI ALINMASI
9124
KISILERDEN ALACAK FAIZLERI
9126
5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇIFTÇILERE VERILEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZINE ALACAGINA DÖNÜSENLER
9127
2004/5682 SAYILI BKK ILE HAZINE ALACGINA DÖNÜSEN TOHUMLUK KREDILERI
9128
4447 SAYILI ISSIZLIK SIGORTASI KANUNU UYARINCA KESILEN I.P.C
9129
4904 SAYILI IS KURUMU KANUNU UYARINCA KESILEN I.P.C.
9131
VERASET VE INTIKAL VERGISI (SAIR IVAZSIZ INTIKALLER)
9148
4915 ve 5035 SK. GÖRE RUHSAT HARCI
9149
KIRLETILEN ÇEVRENINIYILESTIRILMESI IÇINGENEL BÜTÇE KAPS.ID.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSILATI
9162
KADASTRO HARÇLARI
9171
SORUMLU SIFATIYLA VERILEN ÖTV 1. LISTE
9180
TELSIZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU IDARI PARA CEZASI %80 I
9190
ÇESITLI GELIRLER(GECIKME ZAMMI HESAPLANAN)
9301
GENEL BÜTÇE DISINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN I.P.C
9304
TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE IDARI PARA CEZASI
9305
SPOR MÜSABAKALARINDA SIDDET VE DÜZENSIZLIGIN ÖNLENMESI KANUNU UYARINCA   IPC
9306
1475 SAYILI IS KANUNUNA BAGLI PARA CEZASI
9307
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9309
TURIZM PARA CEZASI
9315
SEKER KANUNU IDARI PARA CEZASI
9316
4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA IPC
9317
5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURIYET SAVCILIKLARINCA VERILEN I.P.C.
9318
5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERILEN I.P.C.
9341
MERA FONU PARA CEZASI
9901
ADI ORTAKLIK MÜKELLEFIYETSIZ MÜKELLEF KAYDI IÇIN VERGI KODU