2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Vergi Kanunları

Güncel kanun bilgilerine Gelirler İdaresi Başlanlığının web adresindenki mevzuat başlığında bulabilirsiniz.

 

Gelirler İdaresi Başkanlığı' nın web adresine ulaşmak için tıklayınız.