2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Ticari kazanç, kurum kazancı ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefleri vergilendirme sürecindeki ödev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanan

Mükellefin Ödevleri Rehberleri Yayınlandı.      03-12-10 16:54
 

 

Ticari kazanç, kurum kazancı ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefleri vergilendirme sürecindeki ödev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanan “Mükellefin Ödevleri Rehberleri” pdf formatında Başkanlığımız internet sayfasında yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Rehberlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Mükellefin Ödevleri Rehberi (Ticari Kazanç)

 

Mükellefin Ödevleri Rehberi (Kurum Kazancı)

 

Mükellefin Ödevleri Rehberi (Serbest Meslek Kazancı)