2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Tek Düzen Hesap Planında yer alan hesapların tanıtımı ve Muhasebe kayıtlarında doğru yerlerde kullanılma biçim teknikleri semineri.29 Kasım 2010

29 Kasım 2010