2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Tarihçemiz 2013.-2016

 

Yönetim Kurulu

  BAŞKAN SELATTİN ÇAKIRSOY  
  BAŞKAN  YARDIMCISI ERTUĞRUL KOCACIK  
  SEKRETER AHMET BİNA  
  SAYMAN EROL KOCACIK  
  ÜYE ERGÜN ÖZKAN  
       
Disiplin Kurulu

  BAŞKAN İMDAT AKGÜNLER  
  BAŞKAN YARDIMCISI ABDULLAH ŞEN  
  RAPORTÖR ÜYE SUAT BİLGİÇ  
  ÜYE HÜLYA BAYRAKTAR  
  ÜYE DOĞAN  İLBAKAN  
       
Denetleme Kurulu

  BAŞKAN ABDULLAH KARAMAN  
  ÜYE RAMAZAN SARIOĞLU  
  ÜYE BİRAN YASA