Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

12 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28526
 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar Tarihi   : 10/1/2013
Karar No         : B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04 – [01/15]
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi gereğince 2013 yılı geçiş dönemi yetkilendirilmelerinde geçerli olmak üzere;
 
1- Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşlarının Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi için 5.000 TL, diğerleri için 2.500 TL olarak belirlenmesine,
 
2- Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemlerinde aşağıda belirlenen tarifeler üzerinden ücret alınmasına,
 
1
 Bağımsız Denetçi Belgesi
250 TL
2
 Bağımsız Denetçi Kimliği
150 TL
3
 Bağımsız Denetçilik Sınavı Her Bir Alan Ücreti
150 TL
 
karar verilmiştir.