KAMU GÖZETİM KURULUNA ATAMALAR YAPILDI

14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28142

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2475

             Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu başkan ve üyeliklerine, ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

                                                                     

 

28/11/2011 Tarihli ve 2011/2475 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

 

ADI SOYADI                                GÖREVİ                    ADAY GÖSTEREN KURUM

Seyit Ahmet BAŞ                              Başkan                      Maliye Bakanlığı

Prof. Dr. Yusuf BALCI                        Üye                         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İmdat ERSOY                                      Üye                         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bülent BÜYÜKDIĞAN                        Üye                         Maliye Bakanlığı

Aziz DOĞAN                                      Üye                         Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık

Uğur SAÇMACIOĞLU                         Üye                         Sermaye Piyasası Kurulunun bağlı olduğu Bakanlık

İsmail ERDEMİR                                Üye                         Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu

                                                                                          Bakanlık

Doç. Dr. Orhan ÇELİK                       Üye                         Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

                                                                                          Müşavirler Odaları Birliği

Mustafa DÖNMEZ                              Üye                         Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği