Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı.

Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı.      09-05-12 15:06
 

 

Başkanlığımızca hazırlanan “Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır.
Rehberde, derneklerin Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi kanunları karşısındaki genel durumları, istisna ve muafiyetler, derneklere ait iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi ile Bakanlar Kurulu Kararı ile derneklere kamu yararlı statü tanınmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
 
Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.