2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı.

Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı.      09-05-12 15:06
 

 

Başkanlığımızca hazırlanan “Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır.
Rehberde, derneklerin Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi kanunları karşısındaki genel durumları, istisna ve muafiyetler, derneklere ait iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi ile Bakanlar Kurulu Kararı ile derneklere kamu yararlı statü tanınmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
 
Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.