DEFTER TASDİKLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

DEFTER TASDİKLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU
1) Anonim Şirketlerde 2013 yılı için yeni bir Yönetim Kurulu Karar Defteri tasdik ettirilmemiş ve eski defter kullanılmaya devam edilecek ise söz konusu defterin kapanış ve açılış tasdikinin 31.01.2013 (bugün) yapılması zorunludur.
2) Koperatifler anonim şirket hükümlerine tabi olduğundan, kullanılmaya devam edilecek olan yönetim kurulu karar defterleri dahil tasdike tabi defterlerin kapanış ve açılış tasdikinin 31.01.2013 (bugün) yapılması zorunludur.
3) Limited şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri kullanılıyor ve aynı defter 2013 yılında da kullanılmaya devam edilecek ise kapanış ve açılış tasdikinin 31.01.2013 (bugün) yapılması zorunludur.
4) Limited şirketlerde "Pay Defteri" ile "Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri" yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Bu nedenle 17.12.2012 tarihinde yayınlanan tebliğin 11’nci maddesi gereği ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirmeyip müdürler kurulu kararlarını "Genel kurul toplantı ve müzakere defteri" ne yazan limited şirketlerde açılış ve kapanış tasdiki zorunlu değildir. Ayrıca müdürler kurulu defteri tasdik ettirip bu defteri kullananlar devam eden yılda defteri kullanmaya devam edecekler ise 31.01.2013 tarihi itibari ile açılış ve kapanış tasdiki yaptırmaları zorunludur.
MADDE 11 -
(2) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, şirket genel kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de tutulabilir.
(3) Kollektif ve komandit şirketlerde yönetimle görevlendirilen ortağın veya ortakların yahut bütün ortakların şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar da genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilir. Bu fıkra uyarınca yapılacak kayıtlarda 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur.
(4)
(1) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, tüzel kişi tacirlerin genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararların kaydedildiği ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.
Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.