Bilindiği üzere 31/Mayıs/2013 tarihine kadar verilmesi gereken “Mükellef Bilgileri Bildirim Formu”nun verilme süresinin uzatımını talep ettik

 
 
TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
 
 
                                                                                                                                    ANKARA
                                                                                                                                                                                                                           20.06.2013
 
 
 
 
Bilindiği üzere 31/Mayıs/2013 tarihine kadar verilmesi gereken “Mükellef Bilgileri Bildirim
Formu”nun verilme süresinin Maliye Bakanlığınca uzatılması hususu Başkanlığınıza
gönderdiğimiz  talep edilmiştir. Ancak, Maliye
Bakanlığı maalesef süre uzatımında bulunmamıştır.
 
Mayıs ayı meslek mensuplarımızın en yoğun olarak yaşadıkları aydır. Odamıza müracaat eden çok
sayıda meslek mensubumuz “Mükellef Bilgileri Bildirim Formu”nu veremediklerini ve
mükelleflerin ceza ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etmektedirler. Her ne kadar ceza mükelleflere
kesilmekteyse de bildirimi süresinde vermeyen meslek mensuplarımıza cezaların yansıması söz
konusudur.
 
Bu nedenle Maliye Bakanlığı'nın, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki
Beyanname ve Bildirim sürelerinin uzatılması yetkisini meslek mensuplarımızın işlerini
kolaylaştırması ve ceza ile muhatap olmamaları için tekraren süre uzatılması konusunda müracaat
etmenizi talep etmekteyiz.
Gereği bilgilerinize arz olunur.
Saygılarımızla,
Selattin  ÇAKIRSOY
Başkan