Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

21 Ocak 2013
 

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

 
2012 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimize yönelik olarak hazırlanan rehberde; basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları, basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar, basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş, basit usulde ticari kazancın tespiti, basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması ile yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesine ilişkin konulara yer verilmiştir.
 
Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız.