Aralık 2010 Vergi Takvimi

Aralık 2010 Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih Konu
01/12/2010 09/12/2010 15–30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/12/2010 10/12/2010 15–30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 23/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2010 23/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2010 23/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/12/2010 24/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/12/2010 24/12/2010 1–15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
16/12/2010 27/12/2010 1–15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 27/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/12/2010 27/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/12/2010 27/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/12/2010 27/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 2011 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2010 31/12/2010 SSK (Kasım 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2010 31/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)