2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Aralık 2010 Vergi Takvimi

Aralık 2010 Vergi Takvimi

İlk Tarih Son Tarih Konu
01/12/2010 09/12/2010 15–30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/12/2010 10/12/2010 15–30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 15/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 20/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 23/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2010 23/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2010 23/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/12/2010 24/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/12/2010 24/12/2010 1–15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
16/12/2010 27/12/2010 1–15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 27/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/12/2010 27/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/12/2010 27/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/12/2010 27/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 2011 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2010 31/12/2010 SSK (Kasım 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/12/2010 31/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2010 31/12/2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)