6322 Sayılı Kanun Kapsamında İhya Edilen Borçların Son Ödeme Tarihine İlişkin SGK Duyurusu

 

 

 

 T.C.

DUYURU

6322 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

 BORÇLARIN SON ÖDEME İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlü

 

 

Bilindiği  üzere, 15/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunılı Kanuna geçici 19 uncu madde eklenmiş olup, 6111 Sayılı Kanunında yapılandırma hakkını kaybeden borçlulara yapılandırmaşmalarını ihya etme imkânı sağlanmıştır.ılı Kanuna eklenen geçici 19 uncu madde kapsamındaki ihyaının kaybedilmemesi için ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geçın on-line tahsilatı sırasında sistem yoğunluğu nedeniyle olası ödeme sorunlarıyla karşılaşılmaması için ödemelerin son günlere bırakılmaması hususu kamuoyuna önemle duyurulur