4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına...

 
18  Mayıs 2012,                                                                                                                                                Sayı : 28296
            
Karar Sayısı : 2012/3172
             Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2012 tarihli ve 469 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                  Abdullah GÜL
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI
 
 Recep Tayyip ERDOĞAN
                    Başbakan
 
                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                                   Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı
 
                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN
                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                  Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı            Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı
 
                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı              Gümrük ve Ticaret Bakanı
 
                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                  M. ŞİMŞEK
                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                   Maliye Bakanı
 
                                                           Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU
                                                   Milli Eğitim Bakanı                                Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı
 
                                                                                   R. AKDAĞ                                                                         V. EROĞLU
                                                                                Sağlık Bakanı                                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
 
 
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN
(A) VE (B) CETVELLERİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
 
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.