Staja Başlama, Sınav Tarihi ve Evrak Listesi

Her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık ayları staja başvuru dönemidir. Sınav TESMER-Ankara Üniversitesi işbirliği ile Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Sınavın yapılmasına ilişkin bütün sorumluluk Ankara Üniversitesi'nindir.

 

BAŞVURU DÖNEMİ

01 ARALIK - 31 ARALIK

 

ODALARA DOSYALARIN TESLİMİNİN SON TARİHİ

31.12.2019

 

SINAV TARİHİ

07 MART 2020

 

Sınavla Lisans/Yüksek lisans olmak üzere test usulü ile aynı gün ve saatte Ankara ve İstanbul,İzmir illerinde yapılacaktır.

Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular http://www.tesmer.org.tr; https:// teosweb.tesmer.org.tr web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Web sitesine girerek matbu formu doğru ve eksiksiz olarak doldurup, onayladıktan sonra yazıcıdan bir örneğini alarak, ilgili alana fotoğraf yapıştırıldıktan sonra sınav harcı dekontuyla birlikte bağlı bulunduğu Odaya teslim edeceklerdir. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru Formuna yapıştırılacak fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir.

Adaylar durumlarına uygun olmayan sınav türüne başvurması veya herhangi bir nedenle evraklarını yanlış, eksik doldurmaları halinde başvuruları değiştirilmeyecek, başvuruları ve katılmış oldukları sınav geçersiz sayılacaktır. Adayların adresleri, her sınav başvurusunda alınacak, başvurudan sonra adayın adres değişikliği yapması mümkün olmayacaktır. Adayın adresinin değişmiş olması halinde sınav giriş ve sonuç belgelerinin kendine ulaşmasının temini adayın sorumluluğundadır. Adaylar, “Sınava Giriş Belgesi olmadan sınavlara alınmazlar . Sınava giriş belgesinin kontrolü; Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik belgesi ile yapılacaktır.

Ankara Üniversitesi tarafından “Sınava Giriş Belgesi“ ve “Sınav Sonuç Belgeleri“ adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Adaylar http://teos@tesmer.org.tr internet adresinden alacakları sınav giriş belgeleri ile sınava katılabileceklerdir. Ayrıca sınav sonuç belgesini de bu adresten temin edebilirler.