7143 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırılan Oda Aidat Borçlarının 5.taksit Son Ödeme Tarihi: 30 Kasım 2018!

YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ ) hk

Sanayi Sicil Belgelerinin Vize Ettirilmesi:
 
Bilindiği üzere, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, belge düzenleniş tarihi itibariyle sanayi sicil belgelerini 2 (iki) yılda bir vize ettirmeleri gerekmektedir. Sanayi Sicil Belgesi vizesi; belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılmaktadır. Vize işlemi için Dilekçe ve Sanayi Sicil Belgesi Aslının götürülmesi gerekmektedir.
 
2011 Yılı İşletme Cetvellerinin Verilmesi:
 
Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında faaliyet gösteren sanayi işletmeleri kurulduktan sonra 2 ay içerisinde sanayi siciline kaydolmak zorundadırlar. Yine aynı Kanunun 5. maddesi gereğince her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren “Yıllık İşletme Cetvellerini” o yılın Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Yıllık işletme cetveli verilmemesi halinde firmalara, 6948 sayılı Kanunun 9. maddesi gereği 2012 yılında uygulanacak olan idari para cezası miktarı 679,00 TL. dir. Ayrıca, istenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi halinde aynı Kanunun 11. maddesi gereğince 1.358,00 TL. idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu idari para cezası uygulaması ile karşılaşmamak açısından “Yıllık İşletme Cetvellerinin”, 30 Nisan 2012 tarihi, mesai bitimine kadar, bağlı bulunulan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi ya da internet üzerinden on-line olarak verilmesi gerektiği hususunu önemle hatırlatırız.
 

Saygılarımızla.

Sakarya SMMMO