YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ ) hk

SANAYİ İŞLETMELERİNE DUYURU

 

( YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLMESİ )

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, Sanayi Sicil Belgesi almış sanayi işletmelerinin 2011 yılına ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelleri'nin, 30 Nisan 2012 tarihi mesai bitimine kadar, Kanunun 8 inci maddesi gereği sanayi işletmesi sahibi hakiki şahıs ise bunlar veya var ise işletme müdürleri, hükmü şahıs olduğu takdirde işletme müdürleri tarafından aşağıda belirtildiği şekilde verilmesi gerekmektedir.

 

1) Müdürlüğümüzden temin edecekleri veya Bakanlığımız web sayfası www.sanayi.gov.tr Hizmetlerimiz- Üretici ve Sanayiciler-Sanayi Sicil Belgesi Hizmetleri sayfasında Dosyalar bölümünde yer alan, Yıllık İşletme Cetveli SANSİC B formu doldurularak bir dilekçe ekinde Sakarya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verilir.

 

Veya,

 

2) Bakanlığımız web sayfası (sanayi.gov.tr) "e-hizmetler" başlığı altında bulunan "Yıllık İşletme Cetveli İşlemleri " linki kullanılarak Yıllık İşletme Cetveli bilgileri elektronik ortamda girilir.

 

Yıllık İşletme Cetveli'ni süresi içinde vermeyenlere,  Kanunun 9 uncu maddesi gereği 679 TL idari para cezası uygulanır.

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZESİ:

 

Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize edilmektedir. Sanayi işletmeleri; kamu kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde (sanayi aboneliğinden elektrik kullanma, KDV iadesi gibi) sorun yaşamamaları için Sanayi Sicil Belgesi'nin süresi içinde Vize yapılması konusunda, gerekli dikkati göstermelidir.

 

SANAYİ İŞLETMELERİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 4 üncü maddesi gereği, verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri (unvan, adres değişikliği, ürün değişikliği veya ilavesi gibi), kapanma ve faaliyete geçme durumlarını 1(bir) ay içinde Müdürlüğümüze bildirmeyenler hakkında, Kanunun 9 uncu maddesi gereği 679 TL idari para cezası uygulanır.

 

 

 

 

SAKARYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

SANAYİ SİCİL ŞUBESİ

 

Tel: (264) 251 36 40

Dahili : 1551 / 1552