2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

YENİ TTK NA GÖRE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ HAKKINDA

SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeni hükümlere göre oluşturulan limited ve anonim şirket ana sözleşme örnekleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.
Anasözleşme örneklerine ulaşmak için aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.