7143 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırılan Oda Aidat Borclarının 3. Taksit Son Ödeme Tarihi: 01 Ekim 2018!

YENİ TTK NA GÖRE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ HAKKINDA

SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeni hükümlere göre oluşturulan limited ve anonim şirket ana sözleşme örnekleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.
Anasözleşme örneklerine ulaşmak için aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.