VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLiĠ (SIRA NO: 410)

 

17Kasım 2011 Tarih, Sayı: 28115

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı

Bu oran, aynı zamanda 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir.

 

Maliye Bakanlığından:

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

(SIRA NO: 410)