2018 YILI NİSPİ AİDAT 2.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 31 EKİM 2018 !

"Uygulamalı Finansal Raporlama Eğitimi" 29-30 Eylül Ve 06-07 Kasım Tarihlerinde Doç.Dr. Nevran KARACA Hocamızın Sunumuyla Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetim Kurumu Eğitim Yetkisi İle Bağımsız 

 

Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programı Kapsamında 

 

"Uygulamalı Finansal Raporlama Eğitimi" 29-30 Eylül Ve 06-07 Kasım Tarihlerinde

 

Doç.Dr. Nevran KARACA Hocamızın Sunumuyla Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirilmiştir.

 

Katkılarından Dolayı Hocamıza Teşekkür Eder,

 

Eğitimin Katılımcılara Faydalı Olmasını Dilerız.