2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.06.2017)

 

 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(30.06.2017) 
 

 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete


Sayı: 30110

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “takip eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı yürütür.