Tesmer Yayınları

 


SMMM Soru Cevap Kitabı
A.B.C. Soru Cevaplar Kit (TURMOB)
Finansal Tablo Analizi (TURMOB)
Yönetim Maliyet Muhasebesi (TURMOB)
Staja Başlama Kitabı (Derin)
Türk Vergi Hukuku
Tüm Vergi Kanunları
Sermaye Piyasasında Muhasebe Uygulamaları(ASMMMO)
SSK İş Kanunu Takibi
Vergi Dünyası Kitabı
Enflasyon Muhasebesi
3568 Sayılı Meslek Hukuku Kitabı Gözlem
Temel Hukuku Kitabı
SMMM Yeterlilik Yeterlilik Eğitim Seti
Staja Başlama Eğitim Seti (Lisans)
Staja Başlama Eğitim Seti (Ön Lisans)
Staja Başlama Eğitim Seti (Lise)
Enflasyon Muhasebesi
Vergi Klavuzu Kitabı
5228 Sayılı Vergi Mevzuatı
2003 Yılı Gelirler Vergisi
Tablolar 5035 Sayılı Kanunlar
Muhasebe Uygulamaları
4857 Sayılı İş Kanunu
Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi
4956 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
Mali Hukuku Kitabı
Dönem Sonu Envanter Kitabı
2003 Kurumlar Vergisi
4842 Sayılı Kanunlar Kitabı
Vakıflar Kitabı