Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün Yürürlüğe Konulması Hakkında (2012/3474 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (07.08.2012)

Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün Yürürlüğe Konulması Hakkında (2012/3474 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (07.08.2012)

TÜZÜK
Resmi Gazete Sayısı
28377
Resmi Gazete Tarihi
07.08.2012
 
             Karar Sayısı : 2012/3474
             Ekli “Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Adalet Bakanlığının 8/5/2012 tarihli ve 3676 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                                                                           
 
TEBLİGAT TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
 
MADDE 1 – 20/8/1959 tarih ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.