Tahsilat Genel Tebliği, Seri: A, Sıra No:4

 
11 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27782
 
Maliye Bakanlığından:
 
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
SERİ: A
SIRA NO: 4
 
Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1) Birinci Kısım İkinci Bölümünün V. Amme AlacağıÖdenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığıdestekler  nedeniyle yapılacak ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır.
 
2) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün I. Tecil alt başlıklı bölümünün (10) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
10. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı %12dir.
 
25/1/2000 tarihinden itibaren yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları aşağıda gösterilmiştir.
 
Genel  Tebliğ No.
Uygulama Dönemi
Yıllık Oran (%)
409
25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında
48
412
21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında
36
416
31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında
72
421
02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında
60
429
12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında
36
434
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında
30
438
28.04.2006 -  20.11.2009 tarihleri arasında
24
Seri:C Sıra No:1
21.11.2009 – 20.10.2010 tarihleri arasında
            19
Seri:C Sıra No:2
21.10.2010 tarihinden itibaren
12
 
3) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün III. Gecikme Zammı” alt başlıklı bölümünün (4) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
4. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yıllar itibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.
 
Bakanlar Kurulu Kararı
Uygulama Dönemi
Aylık Gecikme Zammı Oranı (%)
2001/2175 sayılı BKK
29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında
10
2002/3550 sayılı BKK
31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında
7
2003/6345 sayılı BKK
12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında
4*
2005/8551 sayılı BKK
02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında
3
2006/10302 sayılı BKK
21.04.2006 ­­– 18.11.2009 tarihleri arasında
2,5
2009/15565 sayılı BKK
19.11.2009 – 18.10.2010 tarihleri arasında
1,95
2010/965 sayılı BKK
19.10.2010 tarihinden itibaren
1,40
 
* 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline gelmiştir.”