2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

TÜRMOB tarafından Maliye Bakanlığı'na sunulacak rapora esas olmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu hakkındaki odamız görüş ve önerileri Birliğimize gönderilmiştir.

TÜRMOB tarafından Maliye Bakanlığı'na sunulacak rapora esas olmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu hakkındaki odamız  görüş ve  önerileri  Birliğimize gönderilmiştir.