2018 YILI NİSPİ AİDAT 2.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 31 EKİM 2018 !

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

 

T.C.

SAKARYA VALİLİĞİ 

DEFTERDARLIK MİLLİ  

EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

 

 

 

 

Sayı   :69064893-310.40.04-8886

 

Konu : Yatırım Teşvik İlanı 

 

 

 

 

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre,  ekte yer alan ilan metninde yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak

hakkı tesis edilecektir. İlana başvuru 30 Kasım 2017 tarihine kadardır.

 

 

 

 

    Habere Ait Dökümanlar
  • İlan