Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.03.11-04:55)

Mart 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27862
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine bir iş için ibaresinden sonra gelmek üzere en fazla üç ay süreyle ibaresi eklenmiştir.
            
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12/5/2010
27579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1
12/10/2010
27727
2
28/10/2010
27742