Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.12.10-05:25)

 
11 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27782
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) 6.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
6.4.1. Uygulanacak İndirim Oranları
 
(1) İlaçların kamu kurum iskontoları orijinal ve jenerik ayrımı yapılmaksızın baz iskonto %11 (orijinal ilaçlar için referansa bağlı mahsuplaşmalar saklı kalmak şartıyla) olarak uygulanacaktır. Aşağıdaki fıkralarda konu edilen ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, orijinal, jenerik, yirmi yıllık olarak belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 3/12/2010 tarihine kadar yapılmış olan düzenlemeler esas alınacaktır. Bu tarihten sonra oluşabilecek grup değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.
 
(2) Ancak, depocuya satış fiyatı 3,56 TLnin altında olan ilaçlar için perakende satış fiyatı (KDV dâhil) üzerinden % 4 oranında indirim uygulanacaktır.
 
(3) 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan depocuya satış fiyatı 6,79 TLnin üzerinde olan ilaçlara, referans fiyat alana kadar  %32,5 (baz iskonto %11+ %21,5 birlikte)  referans fiyat aldıktan sonra %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) iskonto uygulanacaktır.
 
(4) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %32,5  (baz iskonto %11+%21,5 birlikte), jeneriği olan orijinal ilaçlar için iskonto %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) olarak uygulanacaktır.
 
(5) Jenerik ilaçlar için  %20,5 (baz iskonto %11+%9,5 birlikte) iskonto uygulanacaktır.
 
(6) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçlar için yapılacak mahsuplaşma işleminde yukarıdaki fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar dikkate alınacaktır.
 
(7) Mevcut iskontosu baz iskonto+ilave iskontonun üzerinde olan ilaçlar için ayrıca ilave iskontolar uygulanmayacaktır.
 
(8) 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TLnin altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TLnin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler ve enteral beslenme ürünleri için bu maddenin (3), (4),  (5) ve  (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.
 
(9) Piyasaya verilecek mevcut Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünün Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi ne kabulü halinde, giriş iskontosu, 1 yıl süre ile bütçe disiplini açısından uygulanacak orta vadeli mali programın kapsamındaki ilave iskontolardan muaf tutulur.
 
(10) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre imalatçı/ithalatçı indirimi ile % 3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından depocu fiyatlı ilaçlarşeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatıüzerinden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde gösterilen imalatçı/ ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.
 
(11) Ayrıca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.
 
MADDE 2 Bu Tebliğ yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.