2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Sanayi Sicil Belgesi Almayan İşletmeler İle İlgili

 

 

Sayın Üyemiz;

 

T.C. Sakarya Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün odamıza bildirdiği listede yer alan İşletmelerin herhangi bir İdari para cezasına maruz kalmadan, Sanayi Siciline kayıt olmalarının sağlanması amacıyla İl Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin  sağlanması hususunda,

Blgilerinize arz ederiz.  

 

 

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.