SAYGIDEĞER İŞLETME SAHİP VE YÖNETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

SAYGIDEĞER İŞLETME SAHİP VE YÖNETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Meslek Mensuplarımızın müşterilerine hizmet verirken hizmet sözleşmesi düzenlemeleri yasal bir zorunluluktur.

13 Aralık 2013 Tarihinde Resmi gazete de yayınlanan Mecburi Meslek Kararımıza ile ;

Sizlere sunmuş olduğumuz hizmetin kalitesinin fiyat ve oranlar yoluyla ayarlanarak düşürülmesi yerine, aldığınız hizmetin niteliğine göre gerekli kalitede olması ve bu kalitenin devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır.  

Bu amaca ulaşmak için sözleşmelerin Elekronik ortamda Odamıza gönderilmesi ve aşağıdaki kurallara uyulması zorunlu hale getirilmiştir.

 Bu amaçla sözleşme yapmış olduğunuz Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile ilgili olarak aşağıda konuların  bir tarafı olarak siz değerli müşterilerimizi  bilgilendirmek  istedik.

 

Meslek Mensublarımız; bu kurallara uymadıkları taktir de Meslek yasamız ve ilgili Meslek Kararı gereği yasal kovuşturmaya tabi tutulacaklardır.

 

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1-Ücret almadan veya asgari ücret tarifesinin altında iş yapılamaz.

2-Sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye, müşteri bu borcu ödemeden bir başka meslek mensubunun hizmet vermesi yasaktır.

3-Bir önceki Meslek Mensubunun aldığı ücretin altında, düşük ücret  teklif edilerek iş alınamaz.

4-Müşteri başka meslek mensubu ile çalışmak istediği zaman yeni meslek mensubu ile birlikte devir teslim tutanağı düzenlenecek ve ödenmemiş bir hizmet bedeli varsa , bu alacak devir teslim tutanağına yazılarak imza altına alınmak zorundadır.

5- Hizmet sözleşmesine son verilmesi tarihinde, sözleşmeden doğan ödenmemiş hizmet alacağının bulunması halinde, bu alacak için yasal yollara başvurulacaktır. Hizmet ilşkin borç ödenmeden  başka bir meslek mensubunun işi alması yasaktır.

6-Hizmet sözleşmesi fesih edilmeden, başka bir meslek mensubunun aynı müşteri ile yeni bir sözleşme yapması hem yasak hem de yazılım üzerinden mümkün değildir.

7-Meslek mensubu 3 ay ücret alamazsa işi bırakmak zorundadır. Borç ödenmeden bir diğer meslek mensubunun işi alabilmesi mümkün değildir.

                

Selattin ÇAKIRSOY

Sakarya SMMMO Başkanı

 

SAYGI İLE DUYURULUR…