SANAYİ SİCİL BELGESİ HAKKINDA DUYURU...

SAYIN ÜYEMİZ

 

Sanayi Sicil affından yararlanarak 31.12.2014 tarihinden önce Sanayi Sicil Belgesi almak için müracaatta bulunan ancak bu tarihe kadar eksik evraklarını ve Sanayi Sicil Bilgi sistemindeki girişlerini tamamlamayan  Sanayicilerimiz  15 gün içinde eksikliklerini gidermediği taktirde taraflarına İdari Para Cezası kesilecektir.

Konu ile ilgili Uyarı yazısı ve eksikliklerini tamamlamayan firma listesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize Sunulur.

Yönetim Kurulu

Sakarya SMMM Odası