Özürlü Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru

TC.

SOSYALGÜVENLİKKURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri GenelMüdürlüğü

 
22.01.2013
 
DUYURU
 
Özürlü Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru
 
Bilindiği gibi, özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerce 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan belgenin her yılın Ocak ayı içinde vizesinin yaptırılması erekmektedir.
 
Özürlü sigortalı çalıştırdıklarına ilişkin belgeleri 2012 veya önceki yıllarda Kurumumuza ibraz etmiş olan işverenler,
 
söz konusu belgelerin vizesini 2013 yılı içinde yaptırmamaları halinde, 2013/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak aylık prim ve hizmet belgelerini 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyemeyeceklerinden, de yararlanamayacaklardır.
 
4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten Bu  bağlamda,  özürlü çalıştırmakla  yükümlü olsun  veya  olmasın  özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerce 2013/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak bahse konu belgelerin vizesinin yapılması halinde yararlanılabileceğinden, 2008/77 sayılı Genelgenin 1 nolu ekinde yer alan belgelerin Türkiye İş Kurumundan vizesinin yaptırılarak işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi icap etmektedir.


İlgililere önemle duyurulur.