7143 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırılan Oda Aidat Borclarının 3. Taksit Son Ödeme Tarihi: 01 Ekim 2018!

“ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru

 

 

“ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru

 

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. ve 6. maddeleri ile getirilen “Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma” ve “ÖKC Kullanım Muafiyeti” imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflere ilişkin açıklama için tıklayınız..