Meslek Yasası

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu...(pdf formatında indirmek için...>>>tıklayınız...

Yayınlanma tarihi :1.6.2015   

Yönetmelik ve Tebliğler

SMMM ve YMM Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SMMM Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

* SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU  İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ  KURULMASI  VE ÇALIŞMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


*SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ÜCRETLERİNİN ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


* YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...* SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


* YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...* SERBEST MUHASEBECILİK, SERBEST MUHASEBECI MALI MÜŞAVIRLIK VE YEMINLI MALI MÜŞAVIRLIK KANUNU GEREĞINCE YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELIK...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...* SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI İLE TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ ORGANLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


* SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


* SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KAŞE KULLANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...

* YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (19.08.2014 tarih ve 29093 sayılı R.G. yayınlanan YMM ve SMMM'lik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin İşlenmiş Hali)
...Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK (SMMM'ler Odaları ve YMM'ler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.05.2015 tarih ve 29355 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)   Word Formatında indirmek için...>>>tıklayınız... 


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  STAJ YÖNETMELİĞİ (SMMM'lik ve SM'lik Staj Yönetmelğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.05.2015 tarih ve 29355 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)    Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ  (SM'lik, SMMM'lik ve YMM'lik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16.05.2015 tarih ve 29357 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)    Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...


TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasaına Dair Yönetmelik, 16.05.2015 tarih ve 29357 sayılı R.G. İşlenmiş Hali)  Word formatında indirmek için...>>>tıklayınız...*  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK..(Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22.05.2015 tarih ve 29363 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)   Word formatında indirmek için....>>>tıklayınız..SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı R.G. İşlenmiş Hali).... Word formatında indirmek için....>>>tıklayınız...