Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2011/1673) (28.04.11-04:45)

28 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27918
 
Karar Sayısı : 2011/1673
 
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/3/2011 tarihli ve 28696 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
 
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KARAR
 
MADDE 1 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Liste'nin 6 ncısırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"6- İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,"
 
MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
30/12/2007
26742
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
8/2/2008
26781
6/4/2008
26839
19/7/2008
26941
20/9/2008
27003