2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

MESLEKİ GÜNCEL KONULAR, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGİ SORUNLARI EĞİTİM SEMİNERİ YAPILMIŞTIR

 

MESLEKİ GÜNCEL KONULAR, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGİ SORUNLARI EĞİTİM SEMİNERİ YAPILMIŞTIR.

 

Açış Konuşması   :

Selattin ÇAKIRSOY

Başkan

 

Konuşmacılar       :
 
Ülkü SÖNMEZ
(TÜRMOB Genel Saymanı)
 
Konu: Mesleki Güncel Konular
 
İbrahim DEĞİRMENCİ
(Yeminli Mali Müşavir)
 
Konu: İnşaat Sektöründe Muhasebe 
             ve Vergi Sorunları
 
 
.