Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar 6111 Ek Listesi

 
Yeniden Yapılandırma Soru Cevap için buraya tıklayınız.
Genelge için buraya tıklayınız.
 Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
6111 Ek Listesi
1) Ek:1-a 5510 s. K. 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin prim, işsizlik sigortası primi ile eksik işçilik, SGDP, İPC, EKP, ÖİV, DV borçları için başvuru formu
2) Ek:1-b 5510 s.K. 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için başvuru formu
3) Ek:1-c 5510 s.K. 4/1-c maddesi kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan sigorta primi ile emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları için başvuru formu
4) Ek:1-d 5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan İPC borçları için başvuru formu
5) Ek:1-e 5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalılıktan kaynaklanan fiili ve itibari hizmet süresi zamlarına ilişkin prim ve İPC borçları için başvuru formu
6) Ek:1-f
5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-c maddesi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların 1/10/2008 öncesi SGDP borçları için başvuru formu
7) Ek:1-g 5510 s.K. 4/1-a kapsamında emeklilerin 1/10/2008 sonrası SGDP borçları ile 4/1-b kapsamında emeklilerin 1/10/2008 öncesi ve sonrası SGDP borçları için başvuru formu
8) Ek:1-h 5510 s.K. 4/1-c kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı alanların 1/10/2008 sonrası SGDP borçları için başvuru formu
9) Ek:1-ı İsteğe bağlı ve topluluk sigortasına tabi olanların prim borçları için başvuru formu
10) Ek:1-j 2925 s. Kanun kapsamında tarım sigortalılarının prim borçları için başvuru formu
11) Ek:1-k Kira alacakları için başvuru formu
12) Ek:1-l Rücu alacak davaları sonucu tespit edilen borçlar için başvuru formu
13) Ek:1-m 5510 s.K. 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu
14) Ek:1-n
5510 s.K. 4/1-c kapsamında sigortalıların fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar için başvuru formu
15) EK:2 TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarını gösterir liste
16) EK:3 Yapılandırılan eksik  işçilik prim borcunun işverene tebliğine ilişkin matbu formu
17) EK:4 Alt işverenin başvuruda bulunmayacağına dair taahhütname
18) EK:5 Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakatine dair taahhütname
19) EK:6 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname
20) EK:7 Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı