İŞYERİNİ NAKLEDEN İŞVERENLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
 
14.01.2013
 
İŞYERİNİ NAKLEDEN İŞVERENLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER
 
Bilindiği gibi, işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese veya aynı il içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakli halinde, yeni bir işyeri dosyası tescil edilmekte ve nakil öncesi sürelere ilişkin bildirimlerin eski e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile nakil sonrası sürelere ilişkin bildirimlerin ise yeni tescil edilen işyeri dosyası için alınacak yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile bildirilmesi gerekmektedir.
 
Hal böyle olmakla birlikte, Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemeler sonucunda işyerini başka bir ildeki adrese veya aynı il içinde olmakla birlikte başka bir sosyal güvenlik merkezinin  sınırları  içine  giren  bir  adrese  nakleden  bazı  işverenlerimizce,  5510  sayılı Kanunun   4   üncü   maddesinin   birinci   fıkrasının   (a)   bendi   kapsamında   çalıştırdıkları sigortalıların eski işyeri dosyası üzerinden alınmış eski e-Bildirge şifresi ile bildirilmeye devam edildiği anlaşılmıştır.
 
İşyerini naklettiği halde bildirimlerini eski işyeri dosyasından yapmaya devam eden işverenlere, halen;
 
“Bu işyeri dosyası nakil olduğundan, nakil tarihinden sonraki sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yeni işyeri dosyasından bildirilmesi gerekmektedir.
 
2013/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak halen kullanmış olduğunuz e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesine izin verilmeyecektir.
 
Bildirimlerinizi “…………………..” sicil sayılı işyeri dosyasından yapmanız gerektiğinden, yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak amacıyla “………… Sosyal Güvenlik Merkezine”' müracaat etmeniz icap etmektedir.”
 
şeklinde uyarı mesajı verilmekte olup, 2013/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak eski şifre ile bildirim yapmalarına izin verilmeyeceğinden, bu nitelikteki işverenlerin uyarı mesajında belirtilen işyeri dosyası üzerinden yeni e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almak üzere uyarı mesajında belirtilen sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri icap etmektedir.
 
İlgililere önemle duyurulur.