İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerindeki Değişiklikler

:Değerli Üyemiz,

30.01.2013

 

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama İle İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Prim Ödeme Sürelerine Ek Uzama Duyurusu yapılmıştır.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

İlgili dökümana ulaşmak için;
EK(1) tıklayınız.
EK(2) tıklayınız.

Saygılarımla,

Selattin ÇAKIRSOY

Oda Başkanı