2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Gözaltına Alınan/Tutuklanan Meslek Mensupları Hakkında Duyuru

 

 

09.08.2016 tarihli TÜRMOB tarafından Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazı (Ek-1)  tıklayınız...

 

16.08.2016 tarihli Maliye Bakanlığı'ndan TÜRMOB' a gelen yazı (Ek-2)  tıklayınız...

 

17.08.2016 tarihli TÜRMOB tarafından Oda Başkanlıklarına gönderilen yazı (Ek-3)  tıklayınız...