2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA E-BEYANLAR İLE İLĞİLİ AÇIKLAMA

Sayın Abonemiz,

 

Beyanname verme süresinin son günlerinde meydana gelen muhtemel yoğunluktan etkilenmemek için mükelleflerimizin işlemlerini son günlere bırakmaması gerekmektedir

gib bşk