2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VEESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12 Mayıs 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27932

 

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

 

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “üç ay” ibaresi “yirmi dört ay” ve “üç aylık” ibaresi “yirmi dört aylık” şeklinde değiştirilmiştir

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “üçüncü ayın” ibaresi “yirmi dördüncü ayın” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/9/2008

27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2009

27285