DEFTER BİLGİLERİNİN GİRİŞİ İÇİN ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCELLEME VEYA YENİLEME YAPILMADAN GİRİŞ YAPILABİLECEKTİR.

Aşağıda bilginize sunduğumuz 15/01/2015 tarihli yazımızla; Türmob aracılığı ile GİB’ na yaptığımız müracaat sonucu Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin (EK-3) Yenileme veya Güncelleme yapılmadan defter bilgileri sisteme girilmesi sağlanmıştır. 
 
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sayfasındaki “İNTERNET VERGİ DAİRESİ” bölümünde 20/02/2014 aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.
 
“ 2014 Yılında mükellefleri ile Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri devam eden veya 2014 yılından itibaren Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenleyen meslek mensupları, mükelleflerinin 2014 yılı ve takip eden yıllarda mükelleflerinin Tasdik Ettirdikleri Defter Girişlerini İnternet Vergi Dairesi / Bilgi Giriş / E-Beyanname Yetki Bilgileri / Yeni E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgi Girişi menüsünden yapacaklardır.”
 
 
Yapılan duyuruya göre; 
Defter Bilgilerini girmeyen meslek mensuplarımız aşağıdaki sıralamaya göre defter bilgilerini girmeleri gerekir 
GİB İnternet sitesine girilecek,
? İnternet Vergi Dairesi?
Kullanıcı kodu-Parola-Şifre?? Bilgi girişi?
 E-Beyanname yetki bilgileri
? Yeni E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgi Girişi
?Defter Bilgileri Bölümüne;?
 *Defterin Dönemi *Defterin çeşidi (Yevmiye/İşletme/S.Meslek Kazanç Defteri ) 
-Bilanço Esasına göre defter tutanlar; Yevmiye Defteri 
- İşletme esasına göre defter tutanlar; İşletme Defteri - Serbest Meslek Erbapları; 
Serbest Meslek Kazanç Defteri 
*Defterin tasdik tarihi 
*Defteri onaylayan Noterin TC numarası 
*Defterin tasdik yevmiye numarası, girilmek suretiyle işlem tamamlanacaktır.
 
DEFTER BİLGİLERİ GİRİŞİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAKTIR? 
GİB in duyurusundan da anlaşılacağı üzere zamanlama belirtilmemiştir. Defter bilgilerinin girişlerinde şimdilik herhangi bir süre söz konusu değildir.
 ANCAK ; DEFTER BİLGİLERİNİN GİRİŞİNİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREKİR. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
 Saygılarımla,
Selattin Çakırsoy
Başkan