Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında (2012/3735 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (22.09.2012)

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında (2012/3735 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (22.09.2012)

BAKANLAR KURULU KARARI
 
Resmi Gazete Sayısı
28419
Resmi Gazete Tarihi
22.09.2012
 
             Karar Sayısı : 2012/3735
             Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/9/2012 tarihli ve 1007 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.